Teraz My

Miejsce, w którym każde dziecko
dostaje swoją szansę

Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny
„Teraz My” w Krakowie
Plac Bohaterów Getta 3

Przedszkole.

W przedszkolu kładziemy duży nacisk na indywidualny rozwój dziecka, nie zapominając o wspomaganiu rozwoju umiejętności społecznych. Wykwalifikowani pedagodzy prowadzą zajęcia w grupach, które nie przekraczają ośmiorga dzieci.

Nauczyciele.

Nasi nauczyciele i specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Pasja z jaką oddają się codziennym wyzwaniom owocuje niemałymi postępami podopiecznych.

Zajęcia.

Zajęcia prowadzone są w trybie grupowym oraz indywidualnym – połączenie samodzielnej pracy dziecka ze współpracą z rówieśnikami to klucz do rozwoju wielu ważnych umiejętności. Czas spędzamy nie tylko na nauce, ale także na ważnej dla najmłodszych zabawie – w przygotowanych salach zabaw oraz na boisku i placu zabaw.

Zadania

 1. Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania.
 3. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć.
 6. Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej.
 7. Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną.
 8. Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych.

Cele

 1. Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
 2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
 3. Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno-wychowawczym, uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego.

Sposoby

 1. Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem zaleceń zawartych
  w orzeczeniach.
 2. Organizowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych dostosowanych do potrzeb dzieci.
 3. Współpraca z ośrodkami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 4. Dbanie o rozwój fizyczny i ruchowy poprzez zajęcia w salach rehabilitacyjnych oraz na świeżym powietrzu.
 5. Organizowanie wyjść poza teren punktu przedszkolnego w celu integracji i zaznajamiania dzieci z szerszym środowiskiem.
 6. Dobór wykwalifikowanej kadry nauczycieli stosownie do rodzaju prowadzonych zajęć.

Co mówią o nas
rodzice

Miła atmosfera w przedszkolu, wspaniała praca pedagogów, indywidualne podejście do każdego dziecka. Mnóstwo organizowanych wydarzeń, zajęć, zabaw, pobudzających rozwój w każdej sferze u dzieci. Córka zrobiła ogromne postępy i świetnie się czuła w przedszkolu. Gorąco polecam.🙂💪👏👏👏💙
Monika
Najlepsze przedszkole w Krakowie. A panie super. Jaś jest naprawdę bardzo szczęśliwy że chodzi do takiego przedszkola
Dorota
Miejsce, które nam ,,spadło z nieba"....Mimi otoczona jest cudownymi Paniami, terapeutami, dziećmi, które uczone sa akceptacji i szacunku....Każdego dnia widze uśmiech naszej córeczki na samo wspomnienie o Przedszkolu, dziękujemy
Małgorzata

Dowiedz się więcej
o naszym przedszkolu

Nasza kadra

Naszą kadrę poznasz już wkrótce!

Formalności

Sprawdź dokumenty i wymagania

Zajęcia

Zobacz ofertę zajęć

Galeria zdjęć