Kontakt z Przedszkolem Teraz My

Tutaj nas znajdziesz:

Przyjdź

Plac Bohaterów Getta 3
30-547 Kraków

Zadzwoń

Przedszkole: +48 501 168 353
Dyrektor: +48 880 172 436

Napisz do nas

Masz pytanie? Śmiało, napisz do nas wiadomość – odpowiemy na nią najszybciej jak to możliwe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Teraz My” z siedzibą w Krakowie, Plac Bohaterów Getta 3 LU 2, 30-547 Kraków (dalej: Przedszkole). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: ado@teraz-my.eu, telefonicznie pod numerem 880 172 436 lub pisemnie pod adresem wskazanym wyżej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Przedszkola, polegający na zapewnieniu udzielenia odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Przedszkola m.in. podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od daty wpłynięcia zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez istotnego udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.